Bizden Haberler
  • Mehtap Bilgisayar yeni yerinde hizmetinizde, Adres:Akıncılar mah , kurtuluş cad , no:1/b Şehzadeler - Manisa
  • Mehtap Bilgisayar yeni yerinde hizmetinizde, Adres:Akıncılar mah , kurtuluş cad , no:1/b Şehzadeler - Manisa

Bilgisayar programları ve veritabanı tescili  • Her programlama dilinin kendine ait kuralları, kodları, parametreleri vardır. Veri tabanı ise düzenli bilgiler topluluğudur.


    Bilgisayar terminolojisinde, sistematik erişim imkanı olan, yönetilebilir, güncellenebilir , taşınabilir, birbirleri arasında tanımlı ilişkiler bulunabilen bilgiler kümesidir.

    Günümüzde veri tabanı sistemleri, bankacılıktan otomotiv sanayisine, sağlık bilgi sistemlerinden şirket yönetimine, telekomünikasyon sistemlerinden hava taşımacılığına, çok geniş alanlarda kullanılan bilgisayar sistemlerinin alt yapısını oluşturmaktadır. Veri tabanı yazılımı ise verileri sistematik bir biçimde depolayan yazılımlara verilen isimdir.

    Birçok yazılım bilgi depolayabilir ama aradaki fark, veri tabanının bu bilgiyi verimli ve hızlı bir şekilde yönetip değiştirebilmesidir

Bilgisayar programları ve veri tabanları tescili alan firma veya şahıslara tanınan hukuki haklar;


1. Aralarında mevcut bir sözleşme olmasına rağmen bu sözleşme hükümlerine aykırı olarak bir eser veya işlenmelerinin kendi tarafından çoğaltılmış nüshalarını satan veya dağıtan kişiler hakkında,
üç aydan iki yıla kadar hapis veya onbinlira ellibin liraya kadar ağır para cezasına veya zararın ağırlığı dikkate alınarak her ikisine birden,

2. Hak sahibinin izni olmaksızın bir eseri ve çoğaltılmış nüshalarını, bu Kanunun 81 inci maddesinin yedinci fıkrasında sayılan
yerlerde satan kişiler hakkında üç aydan iki yıla kadar hapis veya beşbin liradan ellibin liraya kadar ağır para cezasına veya zararın ağırlığı dikkate alınarak her ikisine birden,

3. Hak sahibinin izni olmaksızın;

Bir eseri herhangi bir şekilde işleyen

Bir eseri herhangi bir şekilde çoğaltan,

Bir eseri herhangi bir şekilde yayan,

Bir eserin nüshalarını yasal veya yasal olmayan yollardan ülkeye sokan ve her ne şekilde olursa olsun ticaret konusu yapan,

eseri topluma açık yerlerde gösteren veya temsil eden, bu gösterimi düzenleyen veya dijital iletim de dahil olmak üzere her nevi işaret, ses ve/veya görüntü iletimine yarayan araçlarla yayan veya yayımına aracılık eden,

Bir Kişiler hakkında iki yıldan dört yıla kadar hapis veya ellibin liradan yüzellibin liraya kadar ağır para cezasına veya zararın ağırlığı dikkate alınarak her ikisine birden hükmolunur.

Site içi arama

Sosyal Medya da Biz